Památník Terezín

Základní informace


Úřední název

Památník Terezín

IČO

00177288

DIČ

CZ00177288

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 416782225

Telefon 2

+420 416782442

Fax

+420 416782245

E-mail

pamatnik@pamatnik-terezin.cz

WWW

www.pamatnik-terezin.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilpamatnik_terezin

Archivní profil zadavatele

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilpamatnik_terezin

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/pamter

Datum uveřejnění ve VVZ

20. 11. 2015 04:04

Datum vytvoření profilu v NEN

19. 10. 2021 14:45

Evidenční číslo profilu ve VVZ

526733

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Ministerstvo kultury

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/mkcr

Sídlo/místo podnikání


Obec

Terezín

Ulice

Principova alej

Číslo popisné

304

PSČ

41155

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

Provozní účet

Předčíslí účtu

1532

Číslo účtu

471

Kód banky

0100

IBAN

CZ9201000000000001532471

SWIFT

KOMBCZPP

Seznam e-tržišť zadavatele


Tendermarketwww.tendermarket.czhttps://www.tendermarket.cz/Z00000292.profil