Obec Panenské Břežany

Základní informace


Úřední název

Obec Panenské Břežany

IČO

00240583

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 774484813

E-mail

starosta@panenskebrezany.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/panenskebrezany

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-004353

Sídlo/místo podnikání


Obec

Panenské Břežany

Část obce

Panenské Břežany

Ulice

Hlavní

Číslo popisné

17

PSČ

25070

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020

Informace o neaktivních profilech zadavatele


http://panenskebrezany.profilzadavatele.cz01. 02. 202114. 03. 2014