Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Základní informace


Úřední název

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

IČO

00673552

DIČ

CZ00673552

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 416808111

E-mail

miroslav.cervenak@pnhberkovice.cz

WWW

www.pnhberkovice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/pnhob

Datum uveřejnění ve VVZ

03. 07. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

28. 06. 2018 14:07

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-022100

Sídlo/místo podnikání


Obec

Horní Beřkovice

Ulice

Podřipská

Číslo popisné

1

PSČ

41185

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042

Bankovní spojení


Číslo účtu

7930171

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP