Region Orlicko-Třebovsko

Základní informace


Úřední název

Region Orlicko-Třebovsko

IČO

70939659

Právní forma organizace

Svazek obcí

Telefon

+420 465514235

E-mail

hajek@muuo.cz

WWW

http://www.orlicko-trebovsko.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/rot

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-007329

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ústí nad Orlicí

Část obce

Ústí nad Orlicí

Ulice

Sychrova

Číslo popisné

16

PSČ

56201

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053