Státní fond životního prostředí České republiky

Základní informace


Úřední název

Státní fond životního prostředí České republiky

IČO

00020729

Právní forma organizace

Fond (ze zákona)

Telefon

+420 267994300

E-mail

zakazky@sfzp.cz

WWW

https://www.sfzp.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://ezak.mzp.cz/profile_display_12.html

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/sfzp

Datum uveřejnění ve VVZ

21. 09. 2018 02:02

Datum vytvoření profilu v NEN

20. 09. 2018 16:25

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-032501

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Chodov

Ulice

Kaplanova

Číslo popisné

1931

Číslo orientační

1

PSČ

14800

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Předčíslí účtu

210008

Číslo účtu

9025001

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Informace o neaktivních profilech zadavatele


EZAK20. 09. 201801. 07. 2014
GEMIN30. 06. 201716. 03. 2016
SFZP30. 06. 201429. 10. 2010