Státní oblastní archiv v Plzni

Základní informace


Úřední název

Státní oblastní archiv v Plzni

IČO

70979090

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 377236263

E-mail

podatelna@soaplzen.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_48.html

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/soaplzen

Datum uveřejnění ve VVZ

24. 04. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

21. 04. 2017 11:25

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-010451

Sídlo/místo podnikání


Obec

Plzeň

Ulice

Sedláčkova

Číslo orientační

44

PSČ

30612

Stát - kód

CZ