Obec Sokolnice

Základní informace


Úřední název

Obec Sokolnice

IČO

00282596

DIČ

CZ00282596

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 515553849

E-mail

podatelna@sokolnice.cz

WWW

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=115

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

RTS a.s.

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/sokolnice

Datum uveřejnění ve VVZ

11. 10. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

10. 10. 2018 15:09

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-034979

Sídlo/místo podnikání


Obec

Sokolnice

Část obce

Sokolnice

Ulice

Komenského

Číslo popisné

435

PSČ

66452

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Bankovní spojení


Název účtu

Česká spořitelna a.s., pobočka Brno-Slatina

Číslo účtu

1343297349

Kód banky

0800

IBAN

CZ11 0800 0000 0013 4329 7349

SWIFT

GIBACZPX