Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

27. 03. 2023 12:37

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


158/20132022477 344,40394 499,50