Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

05. 04. 2023 10:13

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


158/20132022477 344,40394 499,50
158/20132021477 344,40394 499,50