Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Základní informace


Úřední název

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/szpi

IČO

75014149

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 543540111

WWW

https://www.szpi.gov.cz

E-mail

epodatelna@szpi.gov.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Část obce

Pisárky

Ulice

Květná

Číslo popisné

504

Číslo orientační

15

PSČ

60300

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstStátní dozor nad potravinami