MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ

Základní informace


Úřední název

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ

IČO

00273139

DIČ

cz00273139

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 491581201

Telefon 2

+420 498019990

E-mail

starosta@teplicenadmetuji.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-teplice-nad-metuji_550/

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/teplicenm

Datum uveřejnění ve VVZ

05. 04. 2023 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

05. 04. 2023 10:35

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2023-013624

Sídlo/místo podnikání


Obec

Teplice nad Metují

Část obce

Teplice nad Metují

Ulice

Rooseveltova

Číslo popisné

15

PSČ

54957

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Bankovní spojení


Název účtu

Základní běžný účet

Předčíslí účtu

19

Číslo účtu

2826551

Kód banky

0100

IBAN

CZ9401000000190002826551

SWIFT

KOMBCZPP