Obec Třebusice

Základní informace


Úřední název

Obec Třebusice

IČO

00235032

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 312843747

E-mail

obec@trebusice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/treb_profil

Datum uveřejnění ve VVZ

08. 11. 2023 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

06. 11. 2023 10:49

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2023-051307

Sídlo/místo podnikání


Obec

Třebusice

Část obce

Třebusice

Číslo popisné

133

PSČ

27341

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020