Ústav pro studium totalitních režimů

Základní informace


Úřední název

Ústav pro studium totalitních režimů

IČO

75112779

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 221008322

E-mail

podatelna@ustrcr.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ustrcr

Datum uveřejnění ve VVZ

04. 07. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

02. 07. 2018 08:32

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2018-022292

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Žižkov

Ulice

Siwiecova

Číslo popisné

2428

Číslo orientační

2

PSČ

13000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010