Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Základní informace


Úřední název

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

IČO

47675772

DIČ

CZ47675772

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 602708170

E-mail

kosatik@vhs-ol.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/vhsolomouc

Datum uveřejnění ve VVZ

16. 01. 2019 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

15. 01. 2019 14:23

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-001694

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

PSČ

772 11

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071