Město Vlašim

Základní informace


Úřední název

Město Vlašim

IČO

00232947

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 313039313

E-mail

nen@mesto-vlasim.cz

WWW

www.mesto-vlasim.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

ezak.mesto-vlasim.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/vlasim

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-044350

Sídlo/místo podnikání


Obec

Vlašim

Část obce

Vlašim

Ulice

Jana Masaryka

Číslo popisné

302

PSČ

25801

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020