Dodávka softwaru pro zavedení vinohradnického a vinařského registru v Bosně a Hercegovině

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodávka softwaru pro zavedení vinohradnického a vinařského registru v Bosně a Hercegovině

Systémové číslo NEN

N006/23/V00011868

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-018390

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00011868

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

3 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

02. 05. 2023 16:41

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

12. 06. 2023 11:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jan

Příjmení

Lembas

E-mail

lembas@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108108

Telefon 2

+420 602515308

Předmět


Popis předmětu

Konkrétní technické požadavky na předmět dodávky jsou zpracovány v příloze č. 1 ZD, kterou tvoří technická specifikace (dokumenty P.I. Tender technical requirements and conditions, P.I_II. notation explanatory notes, P.I_II. system business environment), dále je předmět zakázky definován smlouvou, která je přílohou č. 4 ZD. The specific technical requirements for the subject of supply are elaborated in Annex 1 to TD, which consists of the technical specification (documents P.I. Tender technical requirements and conditions, P.I_II. notation explanatory notes, P.I_II. system business environment); the subject of the contract is further defined by the contract, which forms Annex 4 to TD.

Kód z číselníku NIPEZ

48463000-1

Název z číselníku NIPEZ

Balík programů pro statistiku

Hlavní místo plnění

Extra-Regio

Kód z číselníku CPV

48463000-1

Název z číselníku CPV

Balík programů pro statistiku

Název předmětu

Balík programů pro statistiku

Textové pole pro popis místa plnění

Hlavním místem plnění veřejné zakázky je Bosna a Hercegovina. The main place of performance of the public contract is Bosnia and Herzegovina.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailBalík programů pro statistiku48463000-1Balík programů pro statistiku
DetailDatabázové systémy48610000-7Databázové systémy
DetailInformační systémy48810000-9Informační systémy
DetailSystémy pro správu databází (DBMS)48612000-1Systémy pro správu databází

Místo plnění


CZZZZExtra-Regio
CZZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 03. 2024 17:10Uveřejnění účastníků
Detail28. 03. 2024 17:10Uveřejnění výsledku
Detail28. 03. 2024 16:52Uveřejnění účastníků
Detail28. 03. 2024 16:52Uveřejnění výsledku
Detail21. 09. 2023 19:15Uveřejnění písemné zprávy
Detail05. 06. 2023 15:08Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail29. 05. 2023 18:32Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 05. 2023 18:21Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 05. 2023 15:36Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail11. 05. 2023 15:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


25. 09. 2023 10:0025. 09. 2023 10:00F2023-042070Oznámení o výsledku zadávacího řízení
28. 04. 2023 15:0002. 05. 2023 02:00F2023-018390Oznámení o zahájení zadávacího řízení