Obec Drahkov

Základní informace


Úřední název

Obec Drahkov

IČO

00574171

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

736 108 150

E-mail

obec.drahkov@seznam.cz

WWW

www.obec-drahkov.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

vhodne-uverejneni.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Drahkov

Datum uveřejnění ve VVZ

15. 07. 2022 02:00

Datum vytvoření profilu v NEN

14. 07. 2022 09:12

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-027379

Sídlo/místo podnikání


Obec

Drahkov

Část obce

Drahkov

Číslo popisné

12

PSČ

33601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ032