Město Mirotice

Základní informace


Úřední název

Město Mirotice

IČO

00249840

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 723919509

E-mail

podatelna@mirotice.cz

WWW

www.mirotice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-mirotice

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/mestoMirotice

Datum uveřejnění ve VVZ

23. 10. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

22. 10. 2018 12:20

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-036671

Sídlo/místo podnikání


Obec

Mirotice

Část obce

Mirotice

Ulice

Náměstí Mikoláše Alše

Číslo popisné

18

PSČ

39801

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031

Bankovní spojení


Číslo účtu

640028319

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX