Obec Troubelice

Základní informace


Úřední název

Obec Troubelice

IČO

00299570

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 585032108

E-mail

troubelice@troubelice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ObecTroubelice

Datum uveřejnění ve VVZ

11. 04. 2024 12:50

Datum vytvoření profilu v NEN

11. 04. 2024 12:37

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2024-015488

Sídlo/místo podnikání


Obec

Troubelice

Část obce

Troubelice

Číslo popisné

352

PSČ

78383

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071