Odběrová a kalibrační trať (průtokoměr)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Odběrová a kalibrační trať (průtokoměr)

Systémové číslo NEN

N006/20/V00030885

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00030885

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

13. 11. 2020 19:21

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 12. 2020 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Zdeněk

Příjmení

Novák

E-mail

novakz@icpf.cas.cz

Telefon 1

+420 220390213

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kalibračních průtokoměrů ve specifikaci požadované zadavatelem, a to včetně dopravy.

Kód z číselníku NIPEZ

38420000-5

Název z číselníku NIPEZ

Nástroje pro měření průtoku, hladiny a tlaku kapalin a plynů

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

38420000-5

Název z číselníku CPV

Nástroje pro měření průtoku, hladiny a tlaku kapalin a plynů

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailNástroje pro měření průtoku, hladiny a tlaku kapalin a plynů38420000-5Nástroje pro měření průtoku, hladiny a tlaku kapalin a plynů

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail13. 11. 2020 19:21Uveřejnění zadávacích podmínek