Kontinuální analyzátor elementárního složení aerosolových částic s rentgenovou fluorescencí

Základní informace


Název zadávacího postupu

Kontinuální analyzátor elementárního složení aerosolových částic s rentgenovou fluorescencí

Systémové číslo NEN

N006/24/V00015628

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00015628

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 05. 2024 12:12

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

19. 06. 2024 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Petr

Příjmení

Kende

E-mail

kende@icpf.cas.cz

Telefon 1

+420 220390213

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Kontinuálního analyzátoru elementárního složení aerosolových částic s rentgenovou fluorescencí (dále společně jen jako „Zařízení“ nebo „Dodávka“), provedení komplexní instalace Zařízení a všech dalších komponentů.

Kód z číselníku NIPEZ

38433210-4

Název z číselníku NIPEZ

Emisní spektrometr

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

38433210-4

Název z číselníku CPV

Emisní spektrometr

Název předmětu

Emisní spektrometr

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail29. 05. 2024 17:22Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail29. 05. 2024 17:16Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail27. 05. 2024 12:12Uveřejnění zadávacích podmínek