ERI-TRADE s.r.o.

Základní informace


Úřední název

ERI-TRADE s.r.o.

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ERI

IČO

26243822

DIČ

CZ26243822

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 518388577

E-mail

info@eri-trade.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Syrovín

Část obce

Syrovín

Číslo popisné

64

PSČ

69684

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstVýroba, obchod a služby