Drážní inspekce

Základní informace


Úřední název

Drážní inspekce

IČO

75009561

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 736521000

E-mail

mail@dicr.cz

WWW

www.dicr.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.tendermarket.cz/Z00000049.profil

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/DICR

Datum uveřejnění ve VVZ

13. 07. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

12. 07. 2017 13:32

Evidenční číslo profilu ve VVZ

2017-018705

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Těšnov

Číslo popisné

1163

Číslo orientační

5

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Název účtu

Česká národní banka

Číslo účtu

65921011

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Seznam e-tržišť zadavatele


Tendermarkethttps://www.tendermarket.cz/https://www.tendermarket.cz/Z00000049.profil