Město Jesenice

Základní informace


Úřední název

Město Jesenice

IČO

00243825

DIČ

CZ00243825

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 313599214

Telefon 2

+420 725705100

E-mail

starosta@jesenice-ra.cz

WWW

www.jesenice-ra.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.katalogprojektu.eu/Profil_zadavatele/00243825/

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/mestojesenice

Datum uveřejnění ve VVZ

16. 03. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

13. 03. 2018 21:32

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-008417

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jesenice

Část obce

Jesenice

Ulice

Mírové náměstí

Číslo popisné

368

PSČ

27033

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020

Bankovní spojení


Číslo účtu

190607857

Kód banky

0300

SWIFT

CEKOCZPP

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.katalogprojektu.eu/Profil_zadavatele/00243825/18. 07. 201213. 03. 2018