Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Horní Maršov, Temný Důl 16

Základní informace


Úřední název

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Horní Maršov, Temný Důl 16

IČO

60153628

DIČ

60153228

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 499874115

E-mail

marek.tucek@ddshornimarsov.cz

WWW

www.ddshornimarsov.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/DDSHORNIMARSOV

Datum vytvoření profilu v NEN

08. 11. 2017 07:31

Evidenční číslo profilu ve VVZ

60153628

Sídlo/místo podnikání


Obec

Horní Maršov

Část obce

Temný Důl

Číslo popisné

16

PSČ

54226

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Bankovní spojení


Název účtu

Běžný účet

Číslo účtu

5734601

Kód banky

0710

IBAN

CZ66 0710 0000 0000 0573 4601

SWIFT

CNBACZPP