EOP Distribuce, a.s.

Základní informace


Úřední název

EOP Distribuce, a.s.

IČO

28800621

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 466843572

E-mail

lhonzickova@eop.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ano

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/EOP

Datum uveřejnění ve VVZ

23. 10. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

21. 10. 2018 18:45

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-007776

Sídlo/místo podnikání


Obec

Opatovice nad Labem

Ulice

č.p. 478

PSČ

533 45

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053