Fakultní nemocnice Brno

Základní informace


Úřední název

Fakultní nemocnice Brno

IČO

65269705

DIČ

CZ65269705

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 532232000

Fax

+420 543211185

E-mail

fnbrno@fnbrno.cz

WWW

www.fnbrno.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

E-ZAK

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/FNBrno

Datum vytvoření profilu v NEN

27. 01. 2021 10:46

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Ulice

Jihlavská

Číslo orientační

20

PSČ

62500

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Název účtu

Česká národní banka

Číslo účtu

71234621

Kód banky

0710

IBAN

CZ3407100000000071234621

SWIFT

CNBACZPP