Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Základní informace


Úřední název

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

IČO

67985530

DIČ

CZ67985530

Právní forma organizace

Veřejná výzkumná instituce

Telefon

+420 267103017

Telefon 2

+420 267103089

E-mail

javurkova@ig.cas.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/GFU

Datum uveřejnění ve VVZ

23. 10. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

18. 10. 2018 12:37

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Záběhlice

Ulice

Boční II

Číslo popisné

1401

Číslo orientační

1a

PSČ

14100

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Název účtu

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/67985530

Předčíslí účtu

19

Číslo účtu

8784750227

Kód banky

0100

IBAN

CZ9601000000198784750227

SWIFT

KOMBCZPP