Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Základní informace


Úřední název

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

IČO

70888744

DIČ

CZ70888744

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 950470111

E-mail

lbk.spisovna@hzscr.cz

WWW

https://www.hzscr.cz/hzs-libereckeho-kraje.aspx

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHZSLibereckehokraje

Archivní profil zadavatele

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHZSLibereckehokraje

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/HZSLK

Datum vytvoření profilu v NEN

06. 02. 2017 12:05

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-005699

Sídlo/místo podnikání


Obec

Liberec

Část obce

Liberec III-Jeřáb

Ulice

Barvířská

Číslo popisné

29

Číslo orientační

10

PSČ

46007

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ051

Bankovní spojení


Název účtu

Běžný účet

Číslo účtu

77540881

Kód banky

0710

IBAN

CZ6107100000000077540881

SWIFT

CNBACZPP