Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Základní informace


Úřední název

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

IČO

70884099

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 950630110

E-mail

podatelna@firebrno.cz

WWW

https://www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje.aspx

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_11.html

Archivní profil zadavatele

https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-jihomoravskeho-kraje

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/HZS_JmK

Datum vytvoření profilu v NEN

05. 01. 2017 14:05

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-000530

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Část obce

Zábrdovice

Ulice

Zubatého

Číslo popisné

685

Číslo orientační

1

PSČ

61400

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Informace o neaktivních profilech zadavatele


E-ZAK https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_11.html
Gemin - https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-jihomoravskeho-kraje
Softender - https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/514702
Vortalgov - https://etrziste.vortalgov.cz/profil/1012819945