Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Základní informace


Úřední název

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Doplněk k úřednímu názvu

Česká republika

IČO

70883611

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 950370100

Telefon 2

+420 950370101

Fax

+420 950370102

E-mail

spisovna@hzs-kvk.cz

WWW

www.hzs-kvk.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display:12.html

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/HZS_Kvk

Datum vytvoření profilu v NEN

02. 01. 2017 10:27

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-000436

Sídlo/místo podnikání


Obec

Karlovy Vary

Část obce

Dvory

Ulice

Závodní

Číslo popisné

205

Číslo orientační

70

PSČ

36006

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

1247881

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Informace o neaktivních profilech zadavatele


Gemin - https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-karlovarskeho-kraje
Tendermarket - https://www.tendermarket.cz/Z00000272.profil, Zadavate=Z00000272