Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Základní informace


Úřední název

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

IČO

75151545

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 974522629

Telefon 2

+420 974521531

E-mail

krph.verejnezakazky@pcr.cz

WWW

http://www.policie.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_28.html

Archivní profil zadavatele

https://www.gemin.cz/profil/krajske-reditelstvi-policie-kralovehradeckeho-kraj

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KRPH

Datum vytvoření profilu v NEN

11. 01. 2017 13:30

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-002512

Sídlo/místo podnikání


Obec

Hradec Králové

Část obce

Hradec Králové

Ulice

Ulrichovo náměstí 810

PSČ

50101

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Informace o neaktivních profilech zadavatele


e-tržiště TENDERMARKET: https://www.tendermarket.cz/Z00000226.profil
e-tržiště Gemin: https://www.gemin.cz/profil/krajske-reditelstvi-policie-kralovehradeckeho-kraj