Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Základní informace


Úřední název

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

IČO

72051612

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 974362701

E-mail

hana.dzupinova@pcr.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.gemin.cz/profil/krajske-reditelstvi-karlovarskeho-kraje

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KRPK

Datum vytvoření profilu v NEN

27. 01. 2017 13:20

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-003353

Sídlo/místo podnikání


Obec

Karlovy Vary

Část obce

Dvory

Ulice

Závodní

Číslo popisné

386

Číslo orientační

100

PSČ

36006

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ041

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.gemin.cz/profil/krajske-reditelstvi-policie-karlovarskeho-kraje30. 06. 2017
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_26.html