Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Základní informace


Úřední název

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

IČO

75151537

DIČ

CZ75151537

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 974423580

Telefon 2

+420 974423591

Fax

+420 974427037

E-mail

krpulk.e.vz@pcr.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_35.html

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KRP_U

Datum vytvoření profilu v NEN

06. 12. 2016 15:11

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-006191

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ústí nad Labem

Část obce

Ústí nad Labem-centrum

Ulice

Lidické náměstí

Číslo popisné

899

Číslo orientační

9

PSČ

40001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://nen.nipez.cz/SeznamZneplatnenychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-47354005/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-4735400505. 01. 2017
https://www.gemin.cz/profil/krajske-reditelstvi-policie-usteckeho-kraje16. 06. 2017
https://etrziste.vortalgov.cz/profil/101220148012. 06. 2018
https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/51540312. 06. 2018