Ladislav MACEK

Základní informace


Úřední název

Ladislav MACEK

IČO

60570989

Datum narození

11. 04. 1965 00:00

Rodné číslo

650411/0448

Telefon

+420 602537238

E-mail

ladislavmacek@seznam.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/LadislavMacek

Datum uveřejnění ve VVZ

14. 01. 2021 02:03

Datum vytvoření profilu v NEN

13. 01. 2021 12:31

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-048489

Sídlo/místo podnikání


Obec

Vatín

Část obce

Vatín

Číslo popisné

4

PSČ

59101

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063