Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Základní informace


Úřední název

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

IČO

61387169

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 257533455

E-mail

epodatelna@npmk.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/NPMK

Datum vytvoření profilu v NEN

01. 11. 2017 16:52

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2018-023973

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Malá Strana

Ulice

Valdštejnská

Číslo popisné

161

Číslo orientační

20

PSČ

118 00

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010