Obec Křečovice

Základní informace


Úřední název

Obec Křečovice

IČO

00232068

DIČ

CZ00232068

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 317741191

E-mail

ou.krecovice@sendme.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ROBNECOBEC1

Datum vytvoření profilu v NEN

15. 03. 2017 13:17

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-007881

Sídlo/místo podnikání


Obec

Křečovice

Část obce

Křečovice

Číslo popisné

9

PSČ

25756

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

Komerční banka

Číslo účtu

3220121

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP