Obec Rovensko

Základní informace


Úřední název

Obec Rovensko

IČO

00303305

DIČ

CZ00303305

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 583412222

E-mail

starosta@rovensko-morava.cz

WWW

www.rovensko-morava.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00303305

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Rovensko

Datum uveřejnění ve VVZ

16. 05. 2017 02:01

Datum vytvoření profilu v NEN

15. 05. 2017 15:11

Sídlo/místo podnikání


Obec

Rovensko

Číslo popisné

59

PSČ

78901

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Veřejné dokumenty zadavatele


Zobrazit detail
Detail22. 05. 2017 14:57Dokument není zavirovaný

Bankovní spojení


Název účtu

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu

1905635339

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX