ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.

Základní informace


Úřední název

ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.

IČO

64049701

Právní forma organizace

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 476162750

E-mail

obchod.unido@unipetrol.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/UNIDO

Datum uveřejnění ve VVZ

31. 07. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

30. 07. 2018 07:39

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-005938

Sídlo/místo podnikání


Obec

Litvínov

PSČ

43670

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042