Město Jičín

Základní informace


Úřední název

Město Jičín

IČO

00271632

DIČ

CZ00271632

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 493545184

Telefon 2

+420 493545181

Fax

+420 493545222

E-mail

hollerova@mujicin.cz

WWW

http://www.mujicin.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f0e3a11e-e918-4e79-a7

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/XXX

Datum uveřejnění ve VVZ

14. 02. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

13. 02. 2018 13:42

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-005631

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jičín

Část obce

Valdické Předměstí

Ulice

Žižkovo náměstí

Číslo popisné

18

PSČ

50601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Bankovní spojení


Název účtu

Komerční banka

Číslo účtu

524541

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP