Dětský domov se školou a základní škola, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7

Základní informace


Úřední název

Dětský domov se školou a základní škola, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7

IČO

60884754

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 491113530

E-mail

dds.kostelec@tiscali.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/detskydomov

Datum vytvoření profilu v NEN

02. 11. 2017 07:23

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2018-017718

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kostelec nad Orlicí

Část obce

Kostelec nad Orlicí

Ulice

Tyršova

Číslo popisné

7

PSČ

51741

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Bankovní spojení


Číslo účtu

1430571

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP