Obec Levínská Olešnice

Základní informace


Úřední název

Obec Levínská Olešnice

IČO

00854662

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 481595054

E-mail

starosta@levinskaolesnice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/dolniolesnice

Datum vytvoření profilu v NEN

26. 04. 2021 12:36

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-014688

Sídlo/místo podnikání


Obec

Levínská Olešnice

Část obce

Levínská Olešnice

Číslo popisné

94

PSČ

51401

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ051