Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Základní informace


Úřední název

Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Doplněk k úřednímu názvu

( zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků )

IČO

45768455

DIČ

CZ45768455

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 245001124

Telefon 2

+420 245001124

E-mail

ivo.jupa@npi.cz

WWW

www.npi.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/nidv

Datum vytvoření profilu v NEN

30. 05. 2018 11:24

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-004563

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Praha 1

Ulice

Senovážné náměstí

Číslo popisné

872

Číslo orientační

25

PSČ

110 00

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01