Obec Lužec nad Vltavou

Základní informace


Úřední název

Obec Lužec nad Vltavou

IČO

00237035

DIČ

CZ00237035

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 315691015

E-mail

info@luzec.cz

WWW

www.luzec.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

VHODNE-UVEREJNENI

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obec

Datum uveřejnění ve VVZ

23. 10. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

23. 10. 2018 14:54

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-037188

Sídlo/místo podnikání


Obec

Lužec nad Vltavou

Část obce

Lužec nad Vltavou

Ulice

1. máje

Číslo popisné

176

PSČ

27706

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020

Bankovní spojení


Název účtu

KB

Předčíslí účtu

51

Číslo účtu

6478170217

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP