Město Pelhřimov

Základní informace


Úřední název

Město Pelhřimov

IČO

00248801

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

565 351 111

E-mail

podatelna@mupe.cz

WWW

https://www.mestopelhrimov.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-81

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/pelhrimov

Datum uveřejnění ve VVZ

03. 09. 2019 02:00

Datum vytvoření profilu v NEN

01. 03. 2021 11:44

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-030631

Sídlo/místo podnikání


Obec

Pelhřimov

Část obce

Pelhřimov

Ulice

Masarykovo náměstí

Číslo popisné

1

PSČ

39301

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063