Obec Nárameč

Základní informace


Úřední název

Obec Nárameč

IČO

00378216

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 568875426

Telefon 2

+420 603495592

E-mail

posta@naramec.cz

WWW

www.naramec.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

www.vhodne-uverejneni.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/pokus

Datum uveřejnění ve VVZ

16. 11. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

07. 11. 2018 20:18

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-040360

Sídlo/místo podnikání


Obec

Nárameč

Část obce

Nárameč

Číslo popisné

7

PSČ

67503

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Bankovní spojení


Název účtu

Komerční banka

Číslo účtu

13322711

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP