Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace

Základní informace


Úřední název

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace

IČO

00497029

DIČ

CZ00497029

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 412332320

Telefon 2

+420 412332072

Fax

+420 412332746

E-mail

info@sosmgp.cz

WWW

www.sosmgp.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

www.sosmgp.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/POLYGRAFKA

Datum vytvoření profilu v NEN

25. 09. 2015 11:23

Evidenční číslo profilu ve VVZ

645493

Sídlo/místo podnikání


Obec

Rumburk

Část obce

Rumburk 1

Ulice

Jiříkovská

Číslo popisné

840

Číslo orientační

4

PSČ

40801

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

Komerční banka Dečín, pobočka Rumburk

Číslo účtu

28939431

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP