SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Základní informace


Úřední název

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

IČO

60727772

DIČ

CZ60727772

Právní forma organizace

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 567553213

E-mail

smj@smj.cz

WWW

http://www.smj.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

http://smj.profilzadavatele.cz/

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/SMJ

Datum uveřejnění ve VVZ

18. 03. 2019 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

19. 03. 2019 14:18

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-009038

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jihlava

Část obce

Jihlava

Ulice

Havlíčkova

Číslo popisné

218

Číslo orientační

64

PSČ

58601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Bankovní spojení


Předčíslí účtu

19

Číslo účtu

4649590277

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP