Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice

Základní informace


Úřední název

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice

IČO

49123947

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 720117356

E-mail

vum.buskovice@email.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/VUBUS

Datum uveřejnění ve VVZ

25. 05. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

25. 05. 2018 10:30

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-017149

Sídlo/místo podnikání


Obec

Podbořany

Část obce

Buškovice

Číslo popisné

203

PSČ

44101

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042