Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov

Základní informace


Úřední název

Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov

IČO

63414937

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 573395283

E-mail

kancelar@zusholesov.cz

WWW

www.zusholesov.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ZUSFXR

Datum uveřejnění ve VVZ

12. 03. 2020 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

12. 03. 2020 11:22

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-009072

Sídlo/místo podnikání


Obec

Holešov

Část obce

Holešov

Ulice

Bezručova

Číslo popisné

675

Číslo orientační

7

PSČ

76901

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ072